Menü Bezárás

Üzemeltetés

Alapító Okirat, Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezései szerinti közgyűlések összehívása, előkészítése, levezetése, jegyzőkönyv készítés, hitelesítés, tulajdonosok részére határozati kivonat megküldés.

Közös képviselőként munkáltatói jogok gyakorlása, irányítás, ellenőrzés.

Elfogadott költségvetés szerinti: folyamatos működés biztosítása, üzemeltetés. Év közben felmerülő – költségvetési kereten kívüli- események miatti írásbeli illetve rendkívüli közgyűlés összehívása.

Évzáró beszámolók készítése

Költségvetés készítés

Tulajdonosok értesítése a közös költség előírásról

Társasház állapota szerint Karbantartás:

A ház műszaki bejárása után javaslattétel az elvégzendő munkákra fontosságuk szerint. Munkálatok elvégzésére vállalkozókat biztosítunk, de szívesen fogadjuk a tulajdonosok által már bevált vállalkozókat is. A korrektség figyelembe vételével több árajánlat bekérését tartjuk szem előtt. Az életveszély illetve az épület állagát veszélyeztető hibák javításáról, elhárításáról saját hatáskörben, azonnal intézkedünk.

 • szerződés szerint
 • hibaelhárítás

Szerződések felülvizsgálata, szerződések fenntartása 

amennyiben a társasház már bevált vállalkozói gárdával rendelkezik, természetesen velük dolgozunk tovább, ebben az esetben csak szükség szerint biztosítunk vállalkozót.

Fejújítások

A társasház pénzeszközei mellé a felújítások kivitelezéséhez kerületi és fővárosi önkormányzati valamint Minisztériumi pályázati lehetőségeket igénybe vételével teremtjük meg a kellő összeget.

SZMSZ felülvizsgálata, szükség szerint új készítés a módosított Társasházi törvények szerint

Hátralék ügyintézés

Fizetési felszólításokat 3 havi közös költség elmaradás esetén kiküldjük a tartozó tulajdonosoknak. Közgyűlési határozatban elfogadott ügyvéd intézi a további hátralék behajtást (közjegyző, végrehajtó). Természetesen az a behajtással kapcsolatos költséget minden esetben a tartozó tulajdonosra terheljük.

Bérlemények kiadása

Könyvelés

Bankszámla feletti rendelkezési jog alapján teljeskörű pénzügyi ügyintézés történik: számlák kiegyenlítése, bérlők felé számlák kibocsátása, alkalmazottak esetén bérszámfejtés, adóbevallások készítése. Tulajdonosi folyószámlák vezetése. Banki kivonatok alapján készített havi forgalom könyvelése és az SZVB részére ennek megküldése.

 •  átláthatóság
 •  naprakészség
 •  analitikák készítése
 •  bérszámfejtés
 •  adóbevallások készítése
 •  bankszámlák szerinti könyvelés
 •  hitelek nyomon követése, egyeztetése, utalása
 •  közüzemekkel kapcsolattartás, egyeztetés
 •  számlák utalása, kiegyenlítése
 •  tulajdonosi folyószámlák vezetése

Pályázatok figyelése

 • állami pályázatok
 • önkormányzati pályázatok

Éves beszámoló közgyűlés összehívása május 31.ig, szükség szerint rendkívüli közgyűlés összehívása